Головна

Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» готує фахівців за спеціалізацією «Цивільна та господарська юстиція» («Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб», «Аграрне право», «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах», «Медіація та третейське розгляд», «IТ — право та інформаційна безпека» та ін.)
Навчання студентів по даній спеціалізації здійснюється на основі професійно-освітніх програм бакалавра, спеціаліста, магістра, в умовах денної і заочної форм навчання.
Кафедра забезпечує викладання наступних основних дисциплін:
‒ Аграрне право
‒ Виконавче провадження
‒ Господарське право
‒ Господарське процесуальне право
‒ Екологічне право
‒ Загальнотеоретична юриспруденція
‒ Конституційне право України
‒ Корпоративне право
‒ Митне право
‒ Міжнародне гуманітарне право
‒ Міжнародне право
‒ Міжнародне приватне право
‒ Міжнародно-правовий захист прав людини
‒ Нотаріат України
‒ Особливості розгляду сімейних спорів
‒ Податкове право
‒ Порівняльна адвокатура
‒ Порівняльне правознавство
‒ Порівняльне цивільне та комерційне право
‒ Право Європейського Союзу
‒ Право інтелектуальної власності
‒ Право соціального забезпечення
‒ Природноресурсове право України
‒ Розгляд цивільних справ у судах
‒ Сімейні правовідносини
‒ Судова бухгалтерія
‒ Трудове право
‒ Трудове право та право соціального забезпечення
‒ Управління земельним фондом
‒ Цивільне право; Цивільне та сімейне право
‒ Цивільний процес