Бібліографія

• Минькович-Слободяник О.В. Правова політика:стратегічні пріоритети і напрями вдосконалення: Монографія – К.: Логос, 2012. – 196с.
• Минькович-Слободяник О.В. Екологічне право України: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання. – Миколаїв, 2012. – 232 с.
• Минькович-Слободяник О.В. Аграрне право України: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання. – Миколаїв: Іліон, 2012 – 22 с
• Минькович-Слободяник О.В.Правова політика у сфері лобістської діяльності //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2008. – С.635-640.
• Минькович-Слободяник О.В. Правова політика у сфері інтеграції з Європейським Союзом // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2008. – С. 98-106.
• Минькович-Слободяник О.В. Загальна концепція правової політики України //Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 42. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2008. – С. 90-97.
• Минькович-Слободяник О.В. Юридична стратегія і тактика в правовій політиці України // Часопис київського університету права. – 2009. – №1. – С.70-74.
• Минькович-Слободяник О.В. Правова політика України у сфері інтеграції з Європейським Союзом //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – К.: Юридична думка. – 2008. – С.90-97.
• Минькович-Слободяник О.В. Електоральна політика як один з пріоритетів правової політики держави// Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць/ За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон». – 2008. – С.257-259
• Минькович-Слободяник О.В. Основні етапи становлення правової політики в України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв. – 2009. – С.53-54
• Минькович-Слободяник О.В. Правове виховання як напрям правової політики// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012 – С.62-67
• Минькович-Слободяник О.В. Види правової політики України// Часопис київського університету права. – 2012. – №2. – С.21-24.
• Минькович-Слободяник О.В. Особливості здійснення правової політики у сфері боротьби з корупцією// Публічне право. – 2012. – № 4(8). – С.180-184.
• Минькович-Слободяник О.В. Правова політики як чинник функціонування правової держави// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.57. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012 – С.53-57