Бібліографія

• Минькович-Слободяник О.В. Права людини крізь призму правової політики //The Genesis of Public Law:from the Beginning to the Present Days: Collection of scientific. – Mykolaiv: Ilion, 2010. – P. 72-74.
• Минькович-Слободяник О.В. Розвиток приватного права як один з пріоритетів правової політики// Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти: збірник наукових праць. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С.19-22
• Минькович-Слободяник О.В. Медичні відходи: проблеми правового регулювання // Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти: Міжнародна Інтерне-конференція. – Миколаїв, квітень 2013 р.
• Минькович-Слободяник О.В. Громадянськість як важлива складова правової культури / О.В. Минькович-Слободяник// Альманах права. Правовий світогляд: людина і права. – Вип.5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С.252-257
• Минькович-Слободяник О.В. Роль правової і політичної культури у формуванні правової політики держави/ О.В. Минькович-Слободяник// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип.64. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С.58-65
• Минькович-Слободяник О.В. Правова і політична культура як невід’ємні складові громадянського суспільства/ О.В. Минькович-Слободяник// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип.63. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С.29-34
• Минькович-Слободяник О.В. Вплив моралі на формування правової і політичної культури/ О.В. Минькович-Слободяник// Часопис Київського університету права. – К., 2014/2. – С.31-35
• Минькович-Слободяник О.В. Співвідношення правової та політичної культур: до постановки проблеми// Часопис Київського університету права. – К., 2014/3. – С.34-37
• Минькович-Слободяник О.В. Роль засобів масової інформації у формуванні правової і політичної культури / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 19-27.
• Минькович-Слободяник О.В. Громадянськість як важлива складова правової культури// Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Вип. 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С.252-258
• Минькович-Слободяник О.В. Проблеми співіснування правової і політичної культури в сучасній Україні/ О.В. Минькович-Слободяник// Публічне право. – 2015. – №1. – С.233-239
• Минькович-Слободяник О.В. Ціннісні основи політичної та правової культури/ О.В. Минькович-Слободяник // Держава і право: Збірник наукових праць . Юридичні і політичні науки. – Вип.68. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С.28-42
• Минькович-Слободяник О.В. Вплив ЗМІ на формування правової та політичної культур в Україні/ О.В. Минькович-Слободяник//Публічне право. – 2015. – С.170-178
• Минькович-Слободяник О.В. Правова і політична культура в умовах політико-правової трансформації суспільства/ О.В. Минькович-Слободяник// Часопис Київського університету права. — К., 2015/4. – С.31-35