Наукова робота

Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції (до червня 2016 року — кафедра цивільно-правових дисциплін) здійснює активну наукову діяльність за декількома напрямками, що відповідають профілю кафедри.
За час існування кафедри викладачами кафедри захищено п’ять кандидатських дисертацій: чотири з юридичних наук (Г. М. Ахмач, О. В. Каплій, О. О. Мазіна, О. В. Минькович-Слободяник) і одна з економічних наук (С. О. Малюк).
У 2011-2015 роках наукові дослідження проводилися за темою «Духовні засади сталого розвитку української державності і права. За результатами яких було проведено одну Міжнародну науково-практичну конференцію та чотири Міжнародні наукові конференції, підготовлено та видано 213 публікацій наукового та навчального характеру.
На 2016-2020 роки затверджено тему науково-дослідної роботи кафедри – «Традиційні цінності та європейські перспективи України: правовий та культурний вимір».
Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференцій, науково-практичних коментарях до законодавства, підручниках і навчальних посібниках, які видаються викладачами кафедри.