Наукові гуртки

  • Актуальні проблеми розвитку екологічного, аграрного, земельного та природоресурсного права
  • Теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму
  • Проблеми цивілістики
  • Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні
  • Проблеми реалізації та захист особистих немайнових прав
  • Проблеми розвитку господарського законодавства
  • Європейська України: перспективи розвитку
  • Своєчасність у цивільному судочинстві