Персоналії

Минькович-Слободяник Олена Василівна

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Народилася 18 червня 1982 року в м. Миколаєві. У 2005 р. закінчила Одеську національну юридичну академію та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство» з відзнакою. Після закінчення працювала в ПП «Гай» на посаді юриста, згодом начальника юридичного відділу.
З вересня 2008 року викладає в Миколаївському навчальному центрі Національного університету «Одеська юридична академія» на посадах викладача (з 1 вересня 2008 року) та доцента (з 1 квітня 2011 року)
У вересні 2010 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему «Правова політика як чинник правотворчості та правозастосування» / науковий керівник – доктор політичних наук, професор Горбатенко В.П. У 2013 році було присвоєно вчене звання доцента.
Викладає навчальні дисципліни «Екологічне право», «Аграрне право», «Природноресурсове право».
Сфера наукових інтересів охоплює загальну теорію держави і права, аграрне право, екологічне право.
О.В. Минькович-Слободяник є автором понад 50 наукових, навчальних і навчально-методичних праць.

Достдар Руслана Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Народилася 30 червня 1976 р. в м. Черкаси. У 1998 р. закінчила цивільно-правовий факультет Одеської державної юридичної академії. За розподілом була направлена в Миколаївський навчальний центр і з вересня 1999 р. прийнята на посаду викладача Миколаївського навчального центру Одеської державної юридичної академії.
В 2001 р. була закріплена здобувачем кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії. В Миколаївському навчальному центрі ОНЮА викладала навчальні дисципліни «Цивільне та сімейне право» та «Цивільний процес».
14 травня 2005 року успішно захистила дисертацію за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: «Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством» (науковий керівник – проф. Харитонов Є.О.). За матеріалами дисертації була опублікована монографія.
Після захисту кандидатської дисертації залишилася в Миколаївському навчальному центрі, викладає курси лекцій «Цивільне та сімейне право», «Порівняльне цивільне та комерційне право». У вересні 2006 року була переведена на посаду доцента кафедри правових дисциплін Миколаївського навчального центру ОНЮА. З березня 2008 року по теперішній час – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія». З 1 вересня 2014 р. по 31 березня 2015 р. займала посаду директора Миколаївського юридичного коледжу НУ «ОЮА». З 1 квітня 2015 р. заступник директора Миколаївського інститута права з навчально виховної роботи.
Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.
 

Каплій Олена Володимирівна

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
Народилася 23 жовтня 1983 року в с. Сирове, Врадіївського р-ну, Миколаївської області. У 2001 році, після закінчення Миколаївського обласного юридичного ліцею вступила до Одеської національної юридичної академії на ф-т державного управління та міжнародно-правових відносин. В 2006 році з відзнакою закінчила ОНЮА та отримала диплом за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію магістра права. З 2006 по 2007 роки навчалась в Магістратурі державної служби ОНЮА за напрямком підготовки – «державне управління», та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Державна служба», здобувши кваліфікацію магістр державної служби.
З вересня 2008 року викладає в Миколаївському навчальному центрі ОНЮА на посадах викладача (з 1 вересня 2008 р.), старшого викладача (з 1 вересня 2014 р.), доцента (з 14 квітня 2015 року). З липня 2017 р. в. о. завідувача кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції.
З січня 2014 р. є Головою Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції в Миколаївській області.
У грудні 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему «Конституційно-правові засади організації та діяльності засобів масової інформації в Україні». Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України Пережняк Борис Аркадійович, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
Викладає курси: «Конституційне право України», «Державне право зарубіжних країн», «Введення до спеціальності».
Сфера наукових інтересів охоплює: конституційне право, муніципальне право, конституціоналізм. 

Мазіна Олена Олександрівна

Мазіна Олена ОлександрівнаДоцент кафедри, кандидат юридичних наук.
Народилася 26 квітня 1976 року в місті Миколаєві. В 1993 році закінчила Миколаївську ЗОШ № 10. У 2002 році закінчила Одеську національну юридичну академію, спеціалізація «Господарське право та підприємництво». З вересня 2002 року по квітень 2003 року працювала викладачем кафедри «Менеджмент організацій і права» Миколаївського державного аграрного університету. З 1 квітня 2003 року по серпень 2010 року працювала керівником навчального відділу Миколаївського комплексу ОНЮА. З 2010 року по теперішній час працює на кафедрі цивільно-правових дисциплін на посадах викладача, старшого викладача (2013), доцента (з 01.01.2015 р.). Викладає дисципліни: Право інтелектуальної власності, Корпоративне право, Цивільне та сімейне право, Цивільний процес, Виконавче провадження. У квітні 2014 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Контрафакція як дії, що порушують авторські права» (науковий керівник — О.І. Харитонова). 

 Богомолова Наталя Михайлівна

Богомолова Наталія МихайлівнаСтарший викладач. Народилась 28 квітня 1978 року в місті Нова Одеса Миколаївської області. З 1995 р. по 2000 р. навчалась в Миколаївському державному педагогічному університеті на філологічному факультеті. В 2000 році закінчила МДПУ і отримала диплом вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.
З 2000 р. по 2004 р. навчалась в Одеській національній юридичній академії на факультеті післядипломної освіти. В 2004 р. закінчила ОНЮА і отримала диплом юриста – спеціаліста.
Протягом 2004 – 2005 рр. склала кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та зі спеціальності (12.00.04).
З вересня 2004 року викладає в Миколаївському навчальному центрі ОНЮА на посадах викладача (з 1 вересня 2004 р.), старшого викладача (з 1 вересня 2015 р.).
Викладає курси «Право Європейського Союзу», «Господарське право», «Юридичний супровід бізнесу».
Сфера наукових інтересів охоплює господарське та господарське процесуальне право, право ЄС.

 Данильченко Олена Валентинівна

20151130_154037_HDRСтарший викладач.
Народилася 19 лютого 1960 року в місті Хмельницькому. З 1979 по 1983 навчалася на судово-прокурорському факультеті Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е.Дзержинського, який закінчила з відзнакою в 1983році і була направлена на роботу в органи прокуратури Миколаївської області. Працювала на посадах помічника прокурора району, старшого помічника прокурора району, старшого прокурора відділу прокуратури області, начальника відділу прокуратури області, старшого помічника прокурора області. Старший радник юстиції. На викладацькій роботі з 1988 року, до 2005 року працювала за сумісництвом, з 2005 року старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.
Викладає такі дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Сімейні правовідносини», «Підтримка державного обвинувачення», «Нагляд прокурора на досудовому розслідуванні».
Проходила стажування в 2009 році (з 30 березня по 3 квітня 2009 року). в Національній академії Генеральної прокуратури України.
Сфера наукових інтересів охоплює цивільне та сімейне право, особливості здійснення та захисту особистих немайнових прав.

 Івановський Дмитро Викторович

Викладач.
Народився 2 листопада 1965 року в місті Миколаєві. У 1989 році закінчив Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівний інститут імені адмірала Макарова, здобув кваліфікацію «інженер-механік», у 1995 році закінчив Український державний морський технічний університет за спеціальністю економіка підприємства, у 2003 році закінчив Одеську національну юридичну академію і отримав диплом спеціаліста права.
З 1989 року до вересня 2012 року працював в банківських установах, в контролюючих органах (Антимонопольний комітет України, Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель), в органах Держкомзему та в Державному підприємстві «Центр державного земельного кадастру». В Держкомземі та Державному підприємстві «Центр державного земельного кадастру» обіймав посади начальника юридичного відділу, начальника юридичної служби.
З вересня 2012 року й до цього часу викладає в Миколаївському комплексі Національного університету «Одеська юридична академія» на посаді викладача.
Викладає курси: «Цивільний процес України», «Земельне право України».

  Лазарєва Наталя Михайлівна

Викладач.
Народилась у 1965 році. У 1989 році отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», закінчивши юридичний факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. У 2002 році закінчила магістратуру Одеської юридичної академії  за спеціальністю «Державне управління, право» .
В період роботи з 1989 року по 2012 рік очолювала юридичні служби органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: Антимонопольного комітету України, державної місцевої адміністрації, обласної ради, Державної податкової служби України.
З 2012 року замається викладацькою роботу. Викладає дисципліни: господарське право України, господарське процесуальне право, податкове право України, фінансове право, банківське право.
Має публікації з питань антимонопольного законодавства, податкового права, зокрема досліджувала питання спрощеної системи оподаткування, прав громадян на відмову від присвоєння ідентифікаційного номеру за релігійними переконаннями.