Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Одеська юридична академія"

Миколаївський інститут права

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Головна сторінкаСклад кафедри

Навчальні матеріали

Методичні матеріалиСтудентська наукаПодії та оголошенняКорисні посилання

Наукова діяльність

Приватне право в умовах глобалізації:
на шляху до ренесансу українського права

(2016 р.)

20 березня 2016 року в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія" за участі Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному  управлінні юстиції в Миколаївській області відбулася V Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Приватне право в умовах глобалізації". У цьому році конференція пройшла під заголовком "На шляху до ренесансу українського права".

 Формат Інтернет-конференції, на жаль, не передбачає можливості зібратися для обговорення запропонованої тематики, але колектив Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує усіх, хто переймається проблемами відродження вітчизняного права до діалогу в наших стінах у будь-яких зручний для Вас час.

В якості альтернативних варіантів обміну ідеями, пропонуємо надсилати свої пропозиції або думки щодо конкретних публікацій на електронну адресу кафедри цивільно-правових дисциплін nikolaeviuscivile@yandex.ua, або ж розміщувати їх на сторінці конференції у соціальній мережі Facebook за адресою https://www.facebook.com/events/1581634152061533/?active_tab=posts. Нагадуємо, що збірники попередніх конференції розташовані на веб сторінці кафедри цивільно-правових дисциплін http://nikolaeviuscivile.org.ua/science_ukr.htm.

 

Приватне право в умовах глобалізації:
ключові проблеми модернізації сучасного права
(2015 р.)

20 лютого 2015 року в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія" за участі Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному  управлінні юстиції в Миколаївській області відбулася ІV Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Приватне право в умовах глобалізації".

В цьому році напрямком роботи конференції стали "Ключові проблеми модернізації сучасного права". Незважаючи на зменшення кількості учасників конференції, усі отримані для опублікування доповіді є цікавими та актуальними. Приймаючи тези доповідей до участі у нашому науковому заході, оргкомітет керувався бажанням представити найрізноманітніші наукові школи та напрями, які існують у сучасній юриспруденції, навіть якщо погляди їх представників можуть видаватися надзвичайно оригінальними та ексцентричними. Думається, забезпечення такого широкого спектру поглядів та підходів має сприяти пожвавленню наукового діалогу та зробити його більш цікавим та плідним.

Враховуючи віртуальний формат конференції, Оргкомітет пропонує надсилати свої пропозиції та відгуки на електронну адресу кафедри цивільно-правових дисциплін nikolaevjuscivile@yandex.ua, або відвідати наш навчальний заклад особисто.

Електронну версію збірника можна завантажити, натиснувши на фотографію обкладинки.

 

Приватне право в умовах глобалізації:
традиційні цінності та європейські перспективи
(2014 р.)

25 квітня 2014 року на базі Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" за участі Координаційної ради молодих юристів Головного управління юстиції в Миколаївській області відбулася ІІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Приватне право в умовах глобалізації".

Підзаголовок цьогорічної конференції "Традиційні цінності та європейські перспективи" свідчить про намагання організаційного комітету залучити широкі кола юридичної громадськості (серед яких особлива увага приділяється студентству) до обговорення нагальних проблем, що постають в умовах кризового стану сучасної держави і права. Незважаючи на невелику кількість учасників, що взяли участь у науковому заході, його мету, думається, можна вважати досягнутою, адже конференція стала своєрідним майданчиком, на якому кожен з її учасників, хоча і заочно, отримав змогу висловити власну позицію.

Враховуючи віртуальний формат конференції, Оргкомітет знов пропонує надсилати свої пропозиції та відзиви на електронну адресу кафедри цивільно-правових дисциплін nikolaevjuscivile@yandex.ua, або відвідати наш навчальний заклад особисто.

Електронну версію збірника можна завантажити, натиснувши на фотографію обкладинки.

 

 

Духовні засади сучасного правогенезису
(ІХ Прибузькі юридичні чатання)
(29-30 листопада 2013 р.
)

У цьому році Міжнародну науково-практичну конференцію "Прибузькі юридичні читання", яка вже дев'ять років поспіль проходить в місті Миколаєві наприкінці листопада, було присвячено проблемі відродження Українського права через звернення до його духовних засад. Конференцію присвячено двом відзначним подіям - 20-річчю зі створення Національної академії правових наук України та 20-річчю від дня заснування Миколаївського інституту права НУ "ОЮА", від якого веде свій відлік також і історія юридичної освіти на Миколаївщини. На запрошення взяти участь у науковому заході відкликнулися більше 120-ти вчених юристів, економістів, істориків та політологів з України, Російської Федерації та Казахстану, серед яких 17 мають наукові ступені доктора та 63 ступені кандидата наук, що свідчить про непідробну зацікавленість науковців можливістю створення такого права, яке, через звернення до духовності, змогло б стати не лише проявом писаного розуму, а й предметом щирої віри. В результаті роботи учасників конференції на пленарних та секційних засіданнях було вироблено рекомендації та пропозиції, які можуть бути використані у правотворчій та правозастосовній діяльності.

 

Приватне право в умовах глобалізації:
виклики постмодерну
(2013 р.)

   

17 травня 2013 року в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія" було проведено ІІ Міжнародну наукову Інтернет-конференцію "Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну"!

Науковий захід присвячений 15-річчю Миколаївського інституту права та 20-річчю юридичної освіти на Миколаївщині, але має на меті висвітлити наукові досягнення не лише миколаївських науковців, що є вихованцями Одеської школи права, але й усіх, хто прагне наукового діалогу та співробітництва. Цьогоріч учасниками конференції стали більше шістдесяти вчених з України та ближнього зарубіжжя, серед яких можна побачити як вже відомих вчених, так і початківців - аспірантів, здобувачів, студентів.

Незважаючи на відсутність можливості живого особистого спілкування, що пов'язано із форматом конференції, Оргкомітет пропонує надсилати свої пропозиції та відзиви на електронну адресу кафедри цивільно-правових дисциплін nikolaevjuscivile@yandex.ua, або відвідати наш навчальний заклад особисто.

 

Електронну версію збірника можна завантажити, натиснувши на фотографію обкладинки.

 

 

Приватне право в умовах глобалізації:
теоретичні та практичні аспекти
(2012 р.)

 

20 квітня 2012 року на базі Миколаївського комплексу НУ "ОЮА" в місті Миколаєві відбулася Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні та практичні аспекти"!

В заході взяли участь близько сорока представників різних наукових шкіл України та зарубіжжя, дослідження яких присвячені проблемним питанням розвитку держави і права в умовах сучасного світу, що йде шляхом глобалізації, та віддзеркалюють намагання їх авторів знайти нові способи державно-правового впливу на суспільні відносини, підвищити статус права та повернути віру у нього сучасній людині. Учасниками конференції є відомі вітчизняні та зарубіжні дослідники:  Г.М. Ахмач, А.А. Білека, С.В. Васильєв, Е.В. Горян, Р.М. Достдар, Р.Є. Еннан, А.С. Євстігнєєв, Л.В. Ємельянова, О.В. Козаченко, О.А. Кузнєцова, С.О. Малюк, О.В. Минькович-Слободяник, І.Г. Оборотов, О.І. Павлов, В.П. Паліюк, О.В. Ткаля. Взяли участь у роботі конференції і науковці-початківці, що свідчить про підтримання наступності у наукових дослідженнях, збереження та збільшення вже наявного наукового та практичного  досвіду в розробках нового покоління вчених.

По результатах конференції підготовлений до опублікування збірник наукових праць, розісланий учасникам наукового заходу та викладений на цьому веб-сайті.

Учасниками конференції висловлено думку про необхідність проведення цього наукового заходу в 2013 році з метою поглиблення наукового діалогу та поширення результатів власних наукових досліджень.

Статистика
відвідувань

Приватне право в умовах глобалізації

- Виклики постмодерну (2012)

- Теоретичні та практичні проблеми (2013)

- Традиційні цінності та європейські перспективи (2014)

- Ключові проблеми модернізації сучасного права (2015)

прибузькі читання

- Духовні засади сучасного правогенезису (2013)